دسته‌ها
کتاب ها کناب ها

اصل امواج الیوت

دسته‌ها
تحلیل و سیگنال

تحلیل XRPUSD بر پایه امواج الیوتی


بازار XRPUSD در راستای زیگزاگ ساده و نزولی A-B-C در حال حرکت است. موج A از این الگو، به طور کامل تشکیل شده است و در حال حاضر قیمت در راستای اصلاح صعودی B در قالب زیگزاگ سگانه [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z] در حال افزایش است. احتمالا این زیگزاگ سگانه در محدوده 0.240 به پایان خواهد رسید و پس از آن قیمت برگشت انجام داده و در راستای روند نزولی جدید حرکت خواهد کرد.

دسته‌ها
تحلیل و سیگنال

تحلیل BTCUSD بر پایه امواج الیوت


بازار BTCUSD همچنان به تشکیل اصلاح صعودی B در قالب زیگزاگ سگانه [w]-[x]-[y]-[x]-[z] ادامه می دهد. چهار قسمت اولیه از این الگو به طور کامل تشکیل شده است و در حال حاضر قیمت آخر آن یعنی موج [z] در حال شکل گیری است. پیش بینی می شود که قیمت در راستای موج (c) تا سطح 9570 افزایش یابد و پس از رسیدن به این سطح برگشت انجام داده و روند نزولی جدیدی را آغاز کند.