دسته‌ها
تحلیل و سیگنال

تحلیل BTCUSD بر پایه امواج الیوت


بازار BTCUSD همچنان به تشکیل اصلاح صعودی B در قالب زیگزاگ سگانه [w]-[x]-[y]-[x]-[z] ادامه می دهد. چهار قسمت اولیه از این الگو به طور کامل تشکیل شده است و در حال حاضر قیمت آخر آن یعنی موج [z] در حال شکل گیری است. پیش بینی می شود که قیمت در راستای موج (c) تا سطح 9570 افزایش یابد و پس از رسیدن به این سطح برگشت انجام داده و روند نزولی جدیدی را آغاز کند.