تحلیل BTC USD بر پایه امواج الیوت


بازار BTC USD همچنان به تشکیل اصلاح صعودی B در قالب زیگزاگ سگانه [w]-[x]-[y]-[x]-[z] ادامه می دهد.

چهار قسمت اولیه از این الگو به طور کامل تشکیل شده است و در حال حاضر قیمت آخر آن یعنی موج [z] در حال شکل گیری است.

پیش بینی می شود که قیمت در راستای موج (c) تا سطح 9570 افزایش یابد

و پس از رسیدن به این سطح برگشت انجام داده و روند نزولی جدیدی را آغاز کند.

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email