بنیادهای موثر بر اقتصاد مالی

بنیادهای اقتصادی

نوسان قیمت ارز


ایالات متحده بانک مرکزي آمريکا


بانک مرکزي آمريکا يا بانک فدرال براي تعيين سياست مالي جهت رسيدن به حداکثر رشد غير تورمي از استقلال کامل برخوردار است.

علائم اصلي سياست بانک فدرال عبارتند از:

عمليات بازار آزاد

نرخ تنزيل و نرخ وجوه فدرال

کميته فدرال بازار آزاد(FOMC)


اين کميته مسوول تصميم گيري در مورد سياست پولي از جمله اعلام نرخ بهره است .

نرخ بهره حداقل هشت بار در,سال اعلام مي شود.

کميته ياد شده دوازده عضودارد که به ترتيب زير تعيين مي شوند:


هفت کرسي از شوراي فرمانداران,رئيس بانک مرکزي نيويورک و چهار کرسي باقيمانده به صورت دوره هاي يکساله

به روساي يازده بانک مرکزي ديگر تعلق مي گيرد.

سند خزانه (بهادار) ده ساله:

سند خزانه، مهمترين نشانگر انتظارات بازار نسبت به تورم است .

در اکتبر سال 2001 انتشار اسناد بهادار 30 ساله خزانه متوقف شد و از آن پس,سند خزانه ده ساله به پايه مهمي جهت نرخهاي بهره بلند مدت تبديل شد.

بازارها معمولا وقتي به اوراق قرضه اشاره دارند که به جاي قيمت از بازده استفاده مي کنند.

قيمت اوراق قرضه با بازده آن نسبت عکس دارد با آنکه ارتباط روشنی بين اوراق قرضه بلند مدت و دلار آمریکا وجود ندارد

با اين حال در بيشتر حالات با افزایش بازده اوراق قرضه دلار قوي مي شود,

که سرمايه گذاران به دنبال بازده هاي بالاتر هستند.


گاهی اوقات بازده بالاي اوراق قرضه هنگام بروز نگراني ها رو به افزایش تورمي به نفع دلار عمل نمي کند

و اين بيانگرآن است که بانک مرکزي براي مهار تورم بسيار دير دست به کار شده است.
همچنين وقتي بازارها دچار افزايش مفرط بازده مي شوند، دلار مستعد حرکت رو به پائين است.

به اين ترتيب اطلاعات اقتصادي قوي بسته به مرحله سيکل اقتصادي، مي توانند تاثير متفاوتي بر دلار داشته باشند.

در محيطي که تورم تهديدي به شمار نمي آيد و رشد رو به
افزایش است، اطلاعات قوي براي دلار مثبت است.

به عنوان مثال:

در اواسط و اواخر دهه 90 چنين وضعيتي حاکم بود. لازم به ذکر است،

در مواردي که تهديد تورم (نرخهاي بالاتر بهره) وجود دارد، اطلاعات قوي معمولا به نزول قيمتهاي اوراق قرضه منتهي مي شود.

زيرا بازده بالا مي رود و قيمت سقوط مي کند و به اين دليل به دلار آسيب مي رساند.


از آن جا که سند 10ساله خزانه پايه طبقه سرمايه است معمولا تحت تاثير انتقال هاي متغير سرمايه

که محرک آنها ملاحظات جهاني است، قرار مي گيرد .


سپرده هاي سه ماهه يورو دلار:

سپرده هاي يورو ارز، موجودي حساب هاي بانکي در کشورهايي به غير از کشور مبدا آن پول است.

به عنوان مثال:
حساب هاي ين ژاپن خارج از ژاپن ” ين يورو ” ناميده مي شوند.

به همين ترتيب حساب هاي نامگذاري شده با يورو خارج از منطقه يورو”يورويورو” خوانده مي شوند.

نرخ بهره سپرده هاي سه ماهه دلار که در بانک هاي خارج از آمريکا نگهداري مي شوند،

پايه ارزشمندي براي تعيين تفاوتهاي نرخهاي بهره است که به برآورد نرخهاي مبادله کمک مي کند.

اگردلار آمريکا, ین ژاپن را به عنوان یک مثال فرضی در نظر بگیریم,هرچه تفاوت نرخ بهره به نفع یورو دلار در مقابل یورو ین باشد.

احتمال آنکه دلار آمريکا به ين ژاپن ترقي کند,بیشتر است.


گاهی به دليل وجود عواملي ديگر، از جمله انتقال .فزاينده سرمايه به سهام آمريکا که مي تواند

صرفنظر از تفاوت در بازده روي دهد,اين رابطه صدق نمي کند.

ارزي که داراي تفاوت قيمت (خريد و فروش) بيشتري باشد، به ارزش بالاتري دست پيدا نمي کند.

زيرا نرخ تورم ميزان قابل ملاحظه اي بالاتر از ارزهاي ديگر خواهد بود و اين امر منفعت ناشي از بهره را تحت الشعاع قرار مي دهد.

مثال : اگر کشور A نرخ تورم 2.5 % و نرخ بهره 2% داشته باشد، در پايان داراي نرخ واقعي پايين تري در تطابق با تورم خواهد بود.

وزارت دارايي(MOF):

وزارت دارايي آمريکا مسوول انتشار بدهي هاي دولت و تصميم گيري در مورد بودجه مالي است .

اين وزارتخانه در مورد سیاست(خط مشی) پولي چيزي نمي گويد اما بيانيه هاي آن در مورد دلار نفوذ عمده اي بر اين پول دارد.

مقامات اصلي وزارت دارايي عبارتند از:

وزير دارايي و معاون وزير و معاون وزير در امور بين الملل.

اطلاعات اقتصادي:

مهمترين اطلاعات اقتصادي که در آمريکا منتشر مي شوند، عبارتند از:

گزارش نيروي کار (دستمزد پرداختي، نرخ بيکاري، درآمد متوسط ساعتي)

CPI (شاخص قيمت مصرف کننده)

PPI (شاخص قيمت توليد کننده)

GDP (توليد ناخالص داخلي)

تجارت بين الملل

ECI

ISM

ميزان توليد

توليد صنعتي

شروع خانه سازي و اعتمادمشتري

بازار سهام:

سه شاخص عمده سهام آمريکا عبارتند از :

شاخص صنعتي داوجونزو NASDAQ و S&P500

شاخص داو، موثرترين شاخص بر دلار است .

اين شاخص از اواسط دهه 90 ميلادي با خريد سهام آمريکا توسط سرمايه گذاران خارجي

همبستگي قوي و محکمي با دلار نشان داده است.

سه نيروي عمده موثر بر داو عبارتند از:

درآمدهاي شرکتي در دو حالت پيش بيني و واقعي

يش بيني نرخ بهره و ملاحظه های جهاني

در نتيجه، عوامل ياد شده بر بازار معاملات دلا ر با ارزهای دیگر تاثير گذار هستند.

تاثير نرخ غيرمستقيم بر دلار:

گاهی ممکن است ارزش دلار در برابري با ارزهاي ديگر ، تحت تاثير جفت ارز ديگري قرار گيرد .

به عنوان مثال افزايش شديد ين در مقابل يورو مي تواند باعث نزول کلي يورو شود در نتيجه اين امر منجر به سقوط يورو در مقابل دلارآمريکا . خواهد شد.

گاهی هنگام سقوط يورو به دلار امريکا، فکر مي کنيم اين امر ناشي از قدرت دلار است .

اما وقتی دلار در مقابل ديگر ارزها نظير دلار کانادا، پوند استرلينگ و دلار استراليا ثابت مي ماند، نتيجه مي گيريم ،

اين ين است که رهبري حرکات را در دست گرفته است.

قرارداد آينده وجوه فدرال:

ين قرارداد بيانگر انتظارات از نرخ بهره کوتاه مدت است .

ارزش قرارداد مشخص مي کند بسته به موعد پرداخت آن انتظار چه نرخ بهره ای از وجوه فدرال (نرخ شبانه) را در آينده داشته باشيم.

بنابراين قرارداد ياد شده، يک نشانگرارزشمند براي انتظارات بازار در برابر خط مشي بانک فدرال است .

اين نرخ از کاستن ارزش قرارداد از عدد 100 و مقايسه رقم به دست آمده با نرخ حاکم بر وجوه فدرال در بازار نقدي به دست مي آيد.

قرارداد آينده سه ماهه يورو دلار:

در حالي که قرارداد آينده وجوه فدرال مي تواند بازتاب نرخ آينده وجوه فدرال باشد .

اما قرارداد آينده سه ماهه يورو دلار بازتاب آينده نرخ بهره در سپرده هاي سه ماهه يورودلار است.

به طور مثال:

تفاوت بين قراردادهاي آينده در سپرده هاي سه ماهه يورو دلار و يورو ين،

متغيري ضروري در تعيين ارزش مورد انتظار دلارآمريکا در مقابل ين ژاپن است.

بنيادهای موثر بر اقتصاد مالی منطقه یورو:

12 منطقه یورو شامل12 کشور است. این کشورها به ترتيب توليد ناخالص داخلي آنها عبارتند از:

آلمان، فرانسه، ايتاليا.سپانيا، هلند، بلژيک، اتريش، فنلاند، پرتقال، ايرلند، لوکزامبورگ و يونان.

بانک مرکزي اروپا(ECB):


بانک مرکزي اروپا کنترل سياست هاي پولي در منطقه يورو را بر عهده دارد .

این بانک را شوراي حکام که از دو هيات اجرایی تشکيل می شود، اداره می کند .

این دو هيات عبارتند از:


1 . هيات اجرایی فرمانداران بانک هاي مرکزي


2 . هيات اجرایی داخلی شامل رئيس بانک مرکزي اروپا، نايب رئيس و چهار عضو دیگر.

اهداف و خط مشی بانک مرکزی اروپا:

بانک مرکزي اروپا مسووليت حفظ ثبات قيمت در منطقه يورو را بر عهده دارد.

در پائيز 2002 ،بانک مرکزی اروپا به ارزيابي
سالانه رشد M3 طبق ” ارزش مرجع” 4.5 %که از زمان تاسيس بانک هرگز به دست نيامده بود، خاتمه داد.

بانک یاد شده در ماه می 2003 استراتژي خود را قدري اصلاح کرد تا از ريسک هاي کاهش تورم جلوگيري کند.

اين بانک تعريف ثبات قيمت خود (شاخص هماهنگ شده قيمتهاي مصرف کننده) را از زير 2 %به نزديک 2 %تغيير داد .

بانک مرکزی اروپا هر پنجشنبه در ميان جلسه ای تشکيل می دهد تا نرخ هاي بهره را اعلام کند.

همچنين پس از اولين جلسه هر ماه يک کنفرانس مطبوعاتي برگزار مي کند

و طي آن ديدگاه های کلي خود را در مورد سياست پولي و
اقتصادی بيان می کند.

نرخ هاي بهره:

بانک مرکزی اروپا براي اداره نقدينگي، از نرخ شرایط مالی جدید که بهره کليدی کوتاه مدت است، استفاده می کند


.تفاوت بين نرخ شرايط مالي جديد و نرخ وجوه فدرال آمريکا نشانگر خوبي براي برابری يورو ودلارآمريکا است.

سپرده هاي يورو یورو:

سپرده هاي يوروارز، موجودي حساب هاي بانکي در کشورهايي به غير از کشور مبدا آن پول است.

نرخ بهره سپرده هاي سه ماهه یورو یورو,که در بانکهاي خارج از منطقه یورو نگهداري مي شوند،

انگپايه ارزشمندي براي تعيين تفاوتهاي نرخهاي بهره است که به برآورد نرخهاي مبادله کمک مي کند.

اگر یورو و ين ژاپن را به عنوان يک مثال فرضي در نظربگيريم، هر چه تفاوت نرخ بهره به نفع يورویورو در مقابل يورو ين باشد،

احتمال آنکه یورو به ين ژاپن ترقي کند، بيشتراست. اين رابطه گاهی به دليل وجود عوامل ديگر چون جریان نقدینگی صدق نمي کند.

اوراق قرضه 10 ساله دولتي اروپا

اوراق قرضه 10 ساله دولتي اروپا، محرک مهم ديگری بر برابري نرخ يورو در مقابل دلاراست.

این امر از تفاوت در نرخ هاي بهره بين آمريکا و منطقه يورو ناشی مي شود.

اوراق قرضه 10 ساله آلمان به عنوان مهمترین انگپايه بازار اوراق قرضه
يورو به شمار می آید.

از آنجا که نرخ اوراق قرضه 10 ساله آلمان از اوراق قرضه 10 ساله آمريکا کمتر است،

انتظارمحدودیت در تفاوت قيمت (يعني صعود بازده آلمان يا نزول بازده آمريکا يا هر دو) مي رود این امر به صورت نظري به نفع نرخ يورو در مقابل دلاراست.

بيشتر شدن تفاوت قيمت به ضرر نرخ مبادله خواهد بود.

بنابراين تفاوت اوراق قرضه 10ساله آمريکا با آلمان، رقمي است که بايد مراقب آن بود.

معمولاگرايش در اين رقم مهمتر از ارزش مطلق است.

تفاوت نرخ بهره نيز معمولا از محرک چشم انداز مقايسه اي رشد آمريکا و منطقه اروپا تاثير می گيرد.

اطلاعات اقتصادي منطقه اروپا

مهمترين گزارش های اقتصادي منطقه يورو عبارتند از:

توليد ناخالص داخلي، تورم (شاخص هماهنگ قيمتهاي مصرف
کننده)، شاخص مديران خريد(PMI )

در توليد و خدمات، بيکاري، توليد صنعتي، حساب جاري وانتقال هاي موجودي اوراق بهادار.

از سایر نشانگرهاي اصلي منطقه اي می توان از بررسيهاي IFO وZEW آلمان در مورد گرايش اقتصادي و اعتماد تجاری نام برد.

این گزارش ها اغلب از عوامل حرکت بازار هستند.

از دیگر نهادهای مهم، می توان از انستيتوهای شامل DIW,IWH,RWI,HWWA وKIW نام برد.

بررسي هاي INSEE در مورد تجارت و گرايش های امورخانه نيز قابل توجه هستند.

معاهده رشد و ثبات

در ژوئن 1997 اتحاديه اروپا پيمان رشد و ثبات را با هدف تضمين کشورهاي عضو اتحاديه اروپا

جهت پيوستن به اتحاديه پولي تصویب کرد.این معاهده باعث می شد ،

کشورها از بدو ورود به مرحله سوم اتحاديه پولي، سياست هاي بودجه اي بي نقصي را به مرحله اجرا بگذارند.

منظور از اين پيمان تضمين امور مالي در منطقه یورو بود.

این امر از ضرر و زیان نرخ های بهره ناشی از سياست های بودجه اي نامطمئن در يک کشور به ديگر کشورهاي منطقه يورو جلو گيری می
کرد.

شرط اصلي پيمان تصريح مي کند ، کشورها بايستي کمبود بودجه خود را کمتر از 3 %توليد ناخالص داخلي نگه دارند.

هنگامی که دو کشور فرانسه و آلمان سه سال متوالي (2000 تا 2003) قانون %3 را نقض کردند،

ضربه شديدي به اعتبار اين پيمان وارد شد.

اتحاديه اروپا به جاي جريمه اين دو کشور، همانطور که در پيمان آمده بود، به آنها يک سال مهلت اضافي داد.

به اين ترتيب فرانسه و آلمان مجاز شدند قانون 3 %را دوباره در سال 2004 نقض کنند.

اين امر باعث خشم کشورهاي کوچکتري مانند پرتغال و يونان شد

که براي پيروي از اين قانون تاوان سنگيني را در غالب رشد اقتصادي پائينتر و نرخهاي بيکاري بالاتر پرداخته بودند.

اگر چه اعتبار اين پيمان به پائين ترين حد خود رسيده ، اما يورو
توانست تا نيمه اول سال 2003 اغلب دستاوردهاي خود را حفظ کند.

تاثير نرخ غير مستقيم بر یورو

نرخ برابري يورو در مقابل دلارآمريکا، گاهی تحت تاثير حرکت نرخ هاي غير مستقيم برابري قرار می گيرد (نرخهاي برابري غير دلار) .

مثلا نسبت يورو به دلارآمريکا مي تواند در نتيجه خبرهاي بسيار مثبت در ژاپن سقوط کند.

این امر ناشی از قدرت گرفتن ین خواهد بود.

ین قوی در مقابل یورو منجر به ضعف شدیدتر در یورو می شود که و این ضعف باعث سقوط یورو در مقابل دلار امریکا خواهد شد.

برای آنکه تعيين کنيم کدام ارز محرک اصلی بوده است، به شرح زیر عمل می کنيم؛

چنانچه دلار در برابر ارزهای دیگر تغييری نکرده و تنها در مقابل یورو نوسان نشان دهد،

می فهميم تغيير مذکور ناشی از تاثيرات غير مستقيم خواهد بود.

قرارداد آينده سه ماهه يورو(يوريبور )

اين قرارداد بازتاب توقعات بازاراز موجودي هاي سه ماهه يورو- يورو در آينده است.

تفاوت بين سپرده های سه ماهه آينده “يورو دلار” و يورو- يورو متغيري اساسي در تعيين وضعيت آينده يورودلارآمريکا است.

عوامل سياسي

يورو که رقيب اصلي دلارآمريکاست ،تقريبا هميشه اولين پولي است که از اخبار منفي در آمريکا سود مي جويد

و به همين ترتيب با اخبار خوب آمريکا سقوط مي کند.

“يورو به دلار” مانند همه نرخهاي ديگر نسبت به بي ثباتي سياسي آسيب پذير است،

از جمله می توان از تهديد دولت هاي ائتلافي در فرانسه، آلمان يا ايتاليا نام برد.

لازم به ذکر است بي ثباتي سياسي يا مالي در روسيه نيز به دليل مقدار زیاد سرمايه گذاري آلمان در روسيه

براي” يورو به دلار” خطرناک است.

در مقابل، اخبار خوشايند اقتصادي در اروپا، مانند ترقي نرخ بندي در وضع اعتباري کشور، به نفع يورو خواهد بود .

يورو به ذينفع اصلي در رويدادهاي ژئوپليتيک بر ضد منافع آمريکا تبديل شده است،

مانند اعمال تروريستي و ديگر خرابکاري ها با انگيزه سياسي.

چنين اعمالي حتي اگر در اروپاي غربي اتفاق بيفتند، به نفع يورو هستند.

همبستگي”يورو به دلار” با “دلار به فرانک “

يک همبستگي منفي قوي بين “يورو به دلار” و “دلار به فرانک” وجود دارد

که نشان دهنده رابطه پيوسته اي بين “يورو و فرانک سوئيس” است.

دليل اين امر آن است که اقتصاد سوئيس به ميزان زيادي وابسته به اقتصاد کشورهاي حوزه يورو است

و بيش از 60 %صادرات اين کشور متعلق به کشورهاي حوزه يورو است.

در اغلب موارد کاهش ” در يورو به دلارآمريکا” ، افزایش در “دلار آمریکا به فرانک”را به دنبال دارد.

هرچند این رابطه می تواند در صورت وجود اطلاعات يا عواملي که صرفا مربوط به يکي از اين دو ارز باشد، صدق نکند.

در نمودار زیر نوسانات و نسبت تغييرات دلار به فرانک و يورو به دلار نشان داده شده است.

بنيادهای موثر براقتصاد مالی ژاپن “دلار به ين “

وزارت امور دارايي (MOF)

وزارت امور دارايي تنهاترین و مهمترين نهاد سياسي و پولي در ژاپن است.

نفوذ آن بر سمت و سوي ين ژاپن، باوجود اقدامات تدريجي براي تمرکز زدايي از تصميم گيري در اين کشور،

از نفوذ آن بر پول آمريکا، انگلستان يا آلمان قابل توجه مقامات وزارت امور دارايي ،اغلب بيانيه هايي در مورد اقتصاد تهيه مي کنند

که اثر عميقي بر “ين” دارد. اين بيانيه ها گاهی حاوي مداخله شفاهي با هدف اجتناب از افزايش یا کاهش ناخواسته ين است.

مقامات اصلي که توصيه هايشان به بازار حرکت بيشتری می دهند، عبارتند از وزير امور دارايي و معاون وزير در امور بين الملل.

بانک مرکزي ژاپن (BOJ)

در سال 1998 ،ژاپن قانون جديدي تصويب کرد که به بانک مرکزي “BOJ “استقلال عملياتي جدا از وزارت امور دارایی مي داد.

در حالي که کنترل کامل بر سياست پولي به بانک مرکزی محول شد

اما وزارت امور دارایی مسوول سياست هاي مربوط به معاملات ارز باقي ماند.

اعضاي هيات سياست گذاري عبارتند از:

رئيس، نايب رئيس و پنج عضو هيات سياست گذاري.

نرخهاي بهره

این نرخ، نرخ تقاضای شبانه یا نرخ اصلي بين بانکي کوتاه مدت است.

نرخ تقاضا توسط عمليات بازار آزاد بانک مرکزی که براي اداره نقدينگي طراحي شده، کنترل مي شود.

بانک مرکزي از نرخ تقاضا براي نشان دادن تغييرات در سياست پولي
که بر ارز تاثير مي گذارد، استفاده مي کند.

اوراق قرضه دولتي ژاپن (JGB)


بانک مرکزي هر ماه دست به خريد اوراق قرضه 10 و 20 ساله دولتي مي زند تا نقدينگي به نظام پولي تزريق کند.

بازده انگپايه اوراق قرضه 10 ساله نقش نشانگر کليدي نرخهاي بهره بلندمدت را ايفا مي کند.

تفاوت بين بازده اوراق قرضه 10 ساله و بازده اوراق بهادار 10 ساله خزانه، محرک مهم نرخ هاي مبادله “دلار به ين” است.

اوراق قرضه دولتي رو به نزول (بازده رو به صعود) معمولا منجر به تقويت “ین” شده و بر برابری “دلار به ين” تاثير می گذارد.

آژانس دولتي براي سياست گذاري اقتصادي و مالي

اين آژانس در سال 2001 به طور رسمي جايگزين آژانس قدرتمند برنامه ريزي اقتصادي (EPA)شد.

اين سازمان مسوول تدوين برنامه هاي اقتصادي و هماهنگ کننده سياست هاي اقتصادي از جمله:

اشتغال، تجارت بين الملل و مسايل مبادلات ارز است.

در این سازمان وزير، مديرآژانس و همچنين مدير آژانس خدمات مالي بالاترين تشکيلات سامان دهنده بازار هستند.

اطلاعات اقتصادي ژاپن


اطلاعات وگزارش های اقتصادي اصلي ژاپن عبارتند از:

GDP ،بررسي تانکان بانک ژاپن (بررسي فصلي گرايش های و
انتظارات تجاري ، (PMI) خدمات و توليد،

بيکاري، بررسي صنايع بخش سوم، توليد صنعتي، تجارت بين الملل و ذخيره پول (M2+CD)

شاخص نيکئي 225:

اين شاخص، شاخص پيشرو سهام ژاپن است.

نزول منطقي ين معمولا سهام شرکت هاي صادراتي را بالا مي برد، که
منجر به تقويت کلي شاخص سهام مي شود.

رابطه ين- نيکئي بعضي مواقع وارونه مي شود،

که طي آن بازار آزاد قوي نيکئي، ين را تقويت مي کند چرا که دارايي سرمايه گذاران به سهام نامگذاري شده با ين انتقال مي يابد.

تاثير نرخ غيرمستقيم بر “ین”

نرخ مبادله “دلار به ين” بعضي مواقع تحت تاثير حرکات نرخ هاي غيرمستقيم برابري مانند “يورو به ين” قرارمی گيرد.


مثلا اگر”دلار به ين” رو به صعود باشد، ممکن است دليل آن يوروي رو به افزايش در مقابل ين باشد.

اين صعود مي تواند در نرخ غيرمستقيم به علت گرايش متضاد بين ژاپن و منطقه يورو مورد تاکيد قرارگيرد.

مثالی ديگر: فرض کنيد ، “يورو به ين ” و “يورو به دلار” به دليل تقويت کلي يورو افزايش يابند.

این تغيير می تواند به علت چشم انداز اقتصادی بهتر در ژاپن تاثير بيشتری بر دلار بگذارد.

در نتيجه به دليل آنکه “ين” نسبتا کمتر آسيب مي بيند،دلار به ين تضعيف خواهد شد.

بنيادهای موثر بر اقتصاد مالی انگلستان “پوند انگليس به دلارآمريکا “

بانک پادشاهی انگلستان(BOE)

بانک مرکزي پادشاهی انگلستان مسوول سياست های پولی در حوزه بريتانياي کبير و ايرلند شمالي است.

طبق مصوبه قانون انگلستان در ژوئن 1997 ،اين بانک استقلال عملي جهت تعيين سياست پولي به دست آورد

تا بتواند ثبات قيمت را بيشتر کرده و اهداف رشد و اشتغال دولت پادشاهی انگلستان را حمايت کند.

ليکن باوجود استقلال اين بانک در تعيين سياست پولي، هدف تورم توسط وزارت دارايي انگلستان تعيين می شود.

این امر منجر به وابسته ماندن این بانک به دولت شده است.

در ابتدا هدف تورم توسط دولت 5.2 %رشد سالانه در شاخص قيمتهاي خرده فروشي، به استثناي رهن(X-RPI) تعيين شده بود

اما در پایيز سال 2003 وزارت دارایی، شاخص یاد شده را به شاخص هماهنگ شده

اتحاديه اروپا براي قيمت مصرف کننده HICP تبدیل کرد که در حال حاضر توسط بانک مرکزي اروپا به کارمي رود.

هرچند مقامات بريتانيا آن راشاخص قيمت مصرف کننده(CPI )می نامد

اما برآوردها نشان مي دهد ، تورم 2.5 %شاخص (X-RPI)تقريبا معادل
1.75 %در نرخ تورم شاخص HICP است.

دليل اصلي اين تفاوت، حذف هزينه هاي مربوط به خانه سازي از CPI است.

کميته سياست گذاري پولي (MPC)

این کميته شامل هياتی ده نفره است.

این هيات مسوول تصميم گيري در مورد نرخ هاي بهره بوده

و متشکل از رئيس بانک مرکزي، دو نائب رئيس، دو مدير اجرايي و پنج کارشناس غير رسمي است.

خلاصه مذاکرات (MPC)

از آنجا که صورت جلسه هاي بانک انگلستان، یکی از به موقع ترین اعلام نظرات بانکهای مرکزی در کشورهاي گروه هفت است،

به شدت مورد نظر دست اندرکاران بازار قرار دارد. اين صورتجلسه ها تنها دو هفته پس از برگزاري جلسه منتشر مي شوند.

نرخهاي بهره بانک انگلستان

ابزار اصلي نرخ بهره بانک انگلستان “نرخ حداقل وام” (MLR) يا نرخ پايه است.

این نرخ معمولا در اولين پنجشنبه هر ماه اعلام شده و منجر به ايجاد علائمي مشخص در سياست پولي مي شود.

این سيگنال ها معمولا تاثير زيادي بر استرلينگ دارد.

نرخ های اعلام شده جهت عمليات روزانه بازار از جمله خريد براتهاي دولتي از موسسات تنزيل مورد استفاده قرار می گيرد.

نرخ های یاد شده ابزار مهمی در تعيين سياست پولي است.

(موسسات تنزيل، نهادهاي متخصص در تجارت بازار پول هستند).

اوراق قرضه دولتی (Gilts)

اوراق قرضه دولتي، مرغوبترين اوراق بهادار هستند.

تفاوت (تفاوت در بازده) بين بازده گيلت 10 ساله و سند خزانه 10ساله آمريکا معمولا بر نرخ برابري ارز تاثير مي گذارد.

تفاوت بين گيلت ها و اوراق قرضه آلمان نيز حائز اهميت است زيرا
بر نرخ برابری يورو به پوند تاثير می گذارد

و در نتيجه مي تواند بر نرخ برابری پوند به دلار نيز موثر باشد.

سپرده هاي سه ماهه يورو پوند

سپرده هاي يوروارز وجوهي هستند که در بانک هاي خارج از حوزه مبدا آن پول موجود هستند.

مثلا موجودي هاي ين ژاپن خارج از ژاپن “يوروين” و حساب هاي با نام

پوند در خارج از منطقه انگلستان “يوروپوند” خوانده مي شوند.

نرخ سپرده هاي سه ماهه یوروپوند انگپايه با ارزشي براي تعيين تفاوت نرخ بهره است.

انگپايه یاد شده کمک مناسبی برای برآورد نرخ هاي برابري ارزها است.

اگر بخواهيم يک مثال نظري در مورد برابری پوند به دلار داشته باشيم،

هر چه تفاوت نرخ بهره به نفع يورودلار در مقابل سپرده های يوروپوند باشد، احتمال سقوط برابری پوند به دلار بيشتر است.


بعضي مواقع اين ارتباط به دليل تداخل ديگر فاکتورها صدق نمی کند.

وزارت دارايي (خزانه )انگلستان

پس از مصوبه قانونی استقلال بانک انگلستان در ژوئن 1997 ،

نقش وزارت دارايي در تعيين سياست پولي به ميزان قابل توجهي کمرنگ شد.

باوجود آن، هنوز هم وزارت دارايي هدف تورم را براي بانک مرکزی تعيين مي کند و انتصابات کليدي در این بانک را بر عهده دارد.

وزارت دارايي بعد از آن در سال 2003 اعلام کرد که در حال تغيير معيار

اوليه تورم بانک انگلستان از معيار جاري شاخص قيمت خرده فروشي

منهاي پرداخت هاي بهره رهن(X-RPI)به شاخص هماهنگ قيمت
هاي مصرف کننده ( ) HICP است.

استرلينگ و عضويت در اتحاديه پول و اقتصاد

هرگاه توني بلر، نخست وزيرانگلستان به احتمال عضويت در پول واحد اروپا (يورو) اشاره مي کند، بر نرخ استرلينگ اثر مي گذارد.

براي آنکه بريتانيا بتواند به سيستم پول واحد ملحق شود، نرخ هاي بهره اين کشور بايد با سطح نرخ منطقه يورو مطابقت کند.

اگر مردم این کشور با انتخاب يورو موافقت کنند،

ارزش استرلينگ بايد در مقابل يورو کاهش يابد تا براي صنعت اين کشور سود تجاري کافي کسب کند.

بنابراين هر حرکتي که نشان از نزديک شدن انگلستان به حوزه
يورو داشته باشد، بر استرلينگ تاثير نزولي خواهد داشت

از جمله این حرکات می توان سخنراني، اظهار نظر يا راي گيري را نام برد.

پس از آنکه وزارت دارایی اعلام کرد فقط يک معيار از پنج معيار،

براي آمادگي انگلستان جهت پيوستن به اتحاديه پولي اروپا قابل قبول است،

برگزاری يک رفراندوم قبل از انتخابات پارلماني سال 2006 کمرنگ شد.

آقای براون، وزیر دارایی وقت با آنکه به مزاياي سرمايه گذاري و تجارت در صورت پيوستن به اتحاديه پولي واقف بود اما عقيده داشت؛

که قبل از چراغ سبز وزارتخانه جهت پيوستن به اتحادیه،

باید شرایط اوليه از جمله آنها که مربوط به تقارب و انعطاف پذيري هستند ،برآورده شوند.

پنج پرسش محوری براي عضويت در اتحاديه پولي اروپا


1 .آيا پيوستن به اتحاديه پول و اقتصاد (EMU)شرايط بهتري براي

موسسات جهت تصميم گيري براي سرمايه گذاري بلندمدت در انگلستان فراهم مي آورد؟


2 .پيوستن به EMU چه تاثيري بر موقعيت رقابتي صنعت خدمات مالي

انگلستان، بخصوص بازارهاي عمده فروشيcity(منطقه تجاري لندن)، خواهد داشت؟


3 .آيا سيکل هاي تجاري و ساختارهاي اقتصادي آنقدر سازگار هستند

که انگلستان و ديگر کشورهاي اروپا بتوانند با نرخ هاي بهره دائمي به راحتي زندگي کنند؟


4 .آيا انعطاف پذيري کافي براي حل و فصل مشکلات احتمالی وجود دارد؟


5 .آيا پيوستن به EMU به ارتقاي رشد، ثبات و افزايش پايدار فرصت هاي شغلي کمک مي کند؟

وزارت دارايي در ژوئن سال 2003 ،ارزيابي خود را از پنج پرسش اقتصادي را منتشر کرد.

تنها شرط city که تاثير پيوستن به EMU بر صنعت خدمات مالي را ارزيابي مي کرد، نمره قبولي گرفت.

بين 4 شرط مردود اعلام شده، “تقارب” عامل مورد توجهي بود که تضادهاي اقتصادي و مالي را بين انگلستان و منطقه اروپا مشهود مي ساخت.

درناهمگوني موجود می توان از تفاوت بين رشد و نرخهاي بهره،

همچنين ميزان زياد قرضه رهني به عنوان بخشي از GDP و آسيب پذيري خانه سازي نام برد.

اين آسيب پذيري وقتي سياست پولي در فرانکفورت براي حداقل 11 اقتصاد ديگر تعيين تکليف مي کند، باعث بي ثباتي مي شود.

اطلاعات اقتصادي انگلستان

مهمترين اطلاعات اقتصادي در انگلستان منتشرشده، عبارتند از:

توليد ناخالص ملی، بيکاري مورد ادعا (تعداد بيکاران )،نرخ بيکاري مورد

ادعا، درآمدهاي متوسط، شاخص هماهنگ قيمت های مصرف کننده،

شاخص قيمت خرده فروشی ,منهای رهن، خرده فروشي ها، شاخص

قيمت توليد کننده، فرآوري، مطالعات مديران خريد، توليد و خدمات،

ذخيره پول (M4 )،موازنه پرداخت ها، قيمت هاي خانه سازي و گزارش فصلي تورم بانک انگلستان.

همانطور که قبلا ذکر شد، شرح مذاکرات در جلسات MPC بانک انگلستان نيز از جمله محرکهاي بازار است.


قرارداد آينده سه ماهه يورو استرلينگ (نرخهاي بهره کوتاه مدت استرلينگ )

قرارداد آينده يورو استرلينگ بازتاب پيش بيني بازار براي نرخ هاي بهره سه ماهه يورو استرلينگ درآينده است.

تفاوت بين قراردادهاي آينده سپرده هاي سه ماهه يورودلار و يورو

استرلينگ، متغيري اساسي جهت تعيين نرخ آينده پوند به دلار
به شمار می آید.

شاخص سهام 100-FTSE

شاخص یاد شده، شاخص عمده سهام در کشور انگلستان است.

شاخص اصلي سهام این کشور برخلاف آمريکا يا ژاپن، نفوذ نسبتا کمتري بر پول دارد.

با وجود اين همبستگي مثبت بين 100-FTSE و شاخص صنعتي داوجونز، يکي از قوي ترين رابطه ها در بازارهاي جهاني است.

تاثير نرخ غيرمستقيم بر پوند

برابری پوند ؛ دلار اغلب تحت تاثير حرکات نرخ هاي غيرمستقيم برابري (نرخ هاي برابري غيردلار) از قبيل برابری يورو به پوند قراردارد.

برخي مواقع حرکات کلي يورو، نرخ برابری پوند به دلار را تغيير مي دهد.

به اين ترتيب تغييرات گسترده در يورو باعث عقب نشيني و یا ارتقاي نرخ غيرمستقيم برابری يورو به پوند مي شود

و به نوبه خود بر دلار فشار مي آورد(نرخ برابری پوند به دلار را پائين مي کشد).

مثالهاي ديگر: صعود برابری يورو به پوند (سقوط استرلينگ )، ناشي از تقويت پيش بيني عضويت انگلستان در پول يورو،


مي تواند منجر به نزول در برابری پوند به دلار شود. برعکس، اخباري که حکايت از عدم الحاق اين کشور به اين پول واحد اروپا داشته باشد،

منجر به سقوط برابری يورو به پوند خواهد شد .اين امر در ادامه منجر به تقویت برابری پوند به دلار خواهد شد.

نمودار زیر نشان می دهد که برابری يورو به دلار و پوند به دلار هنوز هماهنگ هستند

و همبستگي همواره مثبت بين حرکات آنها ( % 60 از سال ) 1999 حالتي از ثبات بين اين دو زوج ارزي ايجاد کرده است.

نرخ برابری يورو به دلار عمدتا به صورت يک متغير مستقل عمل مي کند و بر برابری پوند به دلار تاثير مي گذارد.

اين همبستگي بالا ناشي از عوامل زير است:


1 .تجارت روز افزون بين انگلستان و کشورهاي يورو که شامل دوسوم صادرات انگلستان می شود.

به اين ترتيب از نظر منطق تجارت بين الملل، هماهنگ کردن ارزهاي اين دو منطقه امري لازم است

که منجر به بهينه سازي روند تجارت مي شود.

2 .موضع گيري بازارها جلوتر از تصميم گيري احتمالي دولت انگلستان در مورد پيوستن به اتحاديه پول اروپا.


نمودار زیر نسبت همبستگي هفتگي (برابری يورو به دلار در مقابل برابری پوند به دلار) را نشان می دهد،


ميانگين همبستگي = 60.0

يک نمونه جالب از رويدادهاي رو به گسترش از سپتامبر تا اکتبر سال 2000 است،

وقتي که استرلينگ، عمدتا به دليل زيان وارده به يورو در آن زمان به پائينترين حد خود طي 14 سال سقوط کرد و به 1.44دلار رسيد.

يورو با ثبت رقم 82.25 سنت در مقابل دلار به پائين ترین حد خود نزول کرد.

يکی از دلايل آن خطرات رو به افزايش تورم در منطقه يورو ،

افزایش بيش از حد قيمت نفت و دیگری سلب اطمينان از يوروي نوپا بود.

شکل بالا به وضوح نشان مي دهد که چگونه در آن دوره دو ماهه

جنجالي در پائيز سال2000 ،همبستگي هفتگي به بالاي0.7 رسيد.

به همين ترتيب، همبستگي بالا در دوره هايي که طي آن يورو تقويت مي شود، واضح تر است.

وقتي يورو بين اواخرنوامبر سال 2000 و اوايل ژانويه سال بعد تقريبا % 15 صعود کرد،

استرلينگ بلافاصله از آن پيروي کرد و از قيمت پائين1.4 دلار در نوامبر، با 8 % ارتقا به 1.51 دلار در ژانويه رسيد.

يک استثنا در مورد همبستگي: از 30/ 1 /2003 تا 28/ 2 /2003 در

حالي که برابری پوند به دلار از قيمت 6572.1 به 5710.1 سقوط کرد،

برابری يورو به دلارحدود 1.08 ثابت ماند. توضيح اینکه شدت يافتن اين انتظار که انگلستان قصد دارد

به جنگ تحت هدايت آمريکا در عراق بپيوندد،

به استرلينگ ضربه زد و باعث نزول برابری پوند به دلارشد، این در حالی
بود که برابری يورو به دلار به صعود خود ادامه داد.

از آنجا که اقليت طرفدار جنگ در انگلستان بدون پشتيباني سازمان
ملل از جنگ عراق حمايت کرد،

پوند کاملا تحت کنترل دلار، رو به فرسايش قرار گرفت.

در نتيجه پوند کليه امتيازاتي را که به واسطه بازده بالاتر ارايه می داد، از دست داد.

بنيادهای موثر بر اقتصاد مالی سوئيس “دلار به فرانک سوئيس”

بانک ملي سوئيس (SNB)

بانک مرکزي در سوئيس داراي حداکثر استقلال در تعيين خط مشي پولي و نرخ برابري است.

اين بانک معمولا درکنفرانس مطبوعاتي خود هر سه ماه يک بار تغييرات نرخ بهره را اعلام مي کند.

نقش پناهگاه امن فرانک سوئيس

قبل از موافقتنامه واشنگتن در سال 1999 طبق قانون اساسی

سوئيس، طلا 38 %اندوخته هاي بانک ملي آن را تشکيل مي داد

که اين امر تضميني بر ثبات پولی کشور بخصوص در ايام ناپايداري مالي در سطح جهان بود.

کشورسوئيس با نزديک به 3000 تن طلا در ذخاير رسمي خود پس از آمريکا،

صندوق بين المللي پول و کشورهاي منطقه يورو، چهارمين دارنده شمش هاي طلا در جهان است.

کشور سوئيس در آوريل سال 1999 پس از فراتر رفتن اندوخته طلا از 40 %که در قانون اساسي تعيين شده بود،

به طور رسمی به خلاص شدن فرانک سوئيس از پشتيباني طلا راي داد.

باوجود جدايي فرانک ازطلا به دليل استقلال بانک مرکزي سوئيس اين کشور هنوز هم از مزاياي پناهگاه امن به شدت بهره مي برد.

علت این امر رازداري سيستم بانکي کشور و موضع بيطرف سياسي سوئيس است.

شکل زیر نشان دهنده ثبات CHF در برخی از بحران های جهانی است.

شاخص ضريبدار تجاري فرانک سوئيس

بانک مرکزي سوئيس از دسامبر سال 1999 از شيوه پول گرا (براساس اندوخته پول)

به شيوه مبتني بر تورم رو آوردکه این امر به معنی نرخ تورم سالانه 2 %بود.

بانک ملی سوئيس به منظور رسيدن به هدف یاد شده از “دامنه نرخ پيشنهاد بين بانکي

سه ماهه لندن”(LIBOR)جهت هدايت سياست پولي استفاده مي کند.

مقامات این بانک با اظهار نظرهاي گاه و بيگاه در مورد نقدينگي، ذخيره پول يا خود ارز مي توانند بر فرانک تاثير بگذارند.

مقامات اصلي بانک ملی سوئيس عبارتند از:

رئيس، نائب رئيس، عضو هيات اجرايي و وزير امور مالي.

بانک ملي سوئيس از نرخ تنزيل براي اعلام تغييرات در سياست پولي استفاده مي کند.

با آن که نرخ تنزيل به ندرت توسط بانکها جهت وام گرفتن و یا تسهيلات بانکی استفاده می شود

اما تغييرات آن اثر قابل توجهي بر ارز دارد.


سپرده هاي سه ماهه يورو فرانک سوئيس


سپرده های یورو فرانک سپرده هاي بانکي در کشورهايي به غير از کشور مربوط به اين ارز است.

نرخ بهره سپرده هاي سه ماهه به نام فرانک سوئيس در بانکهاي خارج از کشور،

انگپايه ارزشمندي براي تعيين تفاوت هاي نرخ بهره است .این موضوع به تعيين نرخ هاي برابري کمک می کند.

مثالي نظري در مورد دلار به فرانک:

هر چه تفاوت نرخ بهره به نفع يورودلار در مقابل سپرده يوروفرانک بيشتر باشد،
احتمال صعود برابری دلار به فرانک بيشتر خواهد بود. گاهی این رابطه به دليل تداخل ديگر عوامل صادق نيست.

داده هاي اقتصادي

اقتصاد سوئيس اساسا متاثر از اطلاعات اقتصادی ديگر کشورها است و ارقام اقتصادي آن کمتر بر فرانک تاثير دارند.


مهمترين اطلاعات اقتصادي که در سوئيس منتشر مي شوند، عبارتند از:

شاخص قيمت سبد مصرف کننده، بيکاري،موازنه قيمت ها، توليد

ناخالص ملی، توليد صنعتي، شاخص مديران خريد و ذخيره پول.

تاثير نرخ غيرمستقيم بر فرانک


برابری دلار به فرانک سوئيس بعضي مواقع تحت تاثير حرکات نرخ هاي برابري غيرمستقيم (نرخهاي غيردلاري) قرار می گيرد،

از جمله این برابری ها می توان از يورو به فرانک يا پوند به فرانک نام برد.

مثال:

صعود برابری پوند به فرانک که به واسطه افزايش نرخ بهره در انگلستان صورت مي گيرد،

مي تواند ضعف فرانک در مقابل ديگر ارزها، از جمله دلار را تداوم بخشد.

قراردادآينده سه ماهه يورو فرانک

اين قرارداد منعکس کننده پيش بيني بازار در مورد سپرده هاي سه ماهه يوروفرانک در آينده است.

تفاوت بين قراردادهاي آينده سپرده هاي سه ماهه يورو دلار و يوروفرانک عامل اساسي در تعيين نرخ آينده برابری دلار به فرانک است.


ديگر عوامل به دليل مجاورت اقتصاد سوئيس با منطقه يورو (به خصوص آلمان)،

فرانک سوئيس همبستگي مداوم مثبتي با يورو نشان داده است.

اين رابطه در همبستگي به شدت منفي بين برابری دلار به فرانک و يورو به دلار کاملا بارز است.

مثال:

حرکتي ناگهاني در برابری يورو به دلار (ناشي از يک عامل بنيادي عمده)

به احتمال بسيار موجب حرکتي همانقدرشديد در جهت مخالف برابري دلار به فرانک شود.

رابطه بين اين دو جفت ارز يکي از قوي ترين رابطه ها در بازار ارزاست.

همچنين موضع قدرتمند خار جي سوئيس و صادرات سوئيس نيز از بنيادهای موثر بر اقتصاد آن کشوراست.

در شکل های زیر به ترتیب درصد کل صادرات و درصد تراز تجاری از توليد ناخالص ملی در سال 2002 نشان داده شده است.

بنيادهای موثر بر اقتصاد مالی استراليا “دلار استراليا به دلارآمريکا “

دلاراستراليا يا “آسي” به نام ارز کالا شناخته مي شود، زيرا رابطه نزديکي با قيمت هاي طلا، مس، نيکل، زغال سنگ و پشم دارد

که همه آنها 2/3 کل صادرات را تشکيل مي دهند. به دليل آنکه اين کالاها بخش اعظم صادرات استراليا را تشکيل مي دهند،

اندوخته آسي متکي به گرايش کلي در قيمت اين کالاهاست.معمولا وقتي اين کالاها حرکتي رو به جلو داشته باشند،

ارز از جو تورم منتفع مي شود. به عنوان مثال افزايش قيمت طلا در

اوايل سال 2002 همراه با افزايش برابری نرخ دلار استراليا به دلارآمريکا بوده است.

هر دو آنها در تابستان 2002 نزول داشتند و اواخر 2002 دوباره
افزايش قيمت خود را از سر گرفتند.

روابط نزديک تجاري استراليا با ژاپن در حدی است که شامل 20 %کل صادرات استراليا می شود.

این رابطه به همراه رابطه قوی با حوزه اروپا، حرکت پشت سر هم آسي، يورو و ين را توجيه مي کند.

به همين دليل در بازارهاي ارز شاهد همبستگي معکوس بين نرخ هاي برابری دلار استراليا به دلارآمريکا و دلارآمريکا به ین ژاپن هستيم.

این امر مانند برابری یورو به دلار امریکا و پوند انگليس به دلار امریکا است.

بانک پس انداز استراليا(RBA)

بانک پس انداز استراليا، يکي از اولين بانک هاي مرکزي در جهان صنعتي پس از بانک مرکزي آمريکا است

که در سال 1993 از نظر اجرايي مستقل شده است.

این بانک با آینده نگری هدف تورم را، به ميزان 2 الی 3% در سال اتخاذ کرده است.

اين هدف به صورت ميان مدت تعيين شده تا موجب رشد اقتصادي سالم و ادامه پذير شود.

هيات اجرايي بانک

هيات اجرايي بانک مرکزي استراليا خط مشي پولي این کشور را تعيين مي کند.

اين هيات یازده بار در سال تشکيل جلسه داده(به استثناي ماه ژانويه)

و تصميمات خود را در مورد نرخ بهره يک روز پس از جلسه اعلام مي کنند.

این جلسه معمولا اولين سه شنبه هر ماه برگزار مي شود.

اين هيات متشکل از نه نفربه شرح زیراست:

فرماندار، معاون فرماندار و وزير دارايي که به واسطه شغل خود درآن
عضويت دارند،

به اضافه شش عضو دیگرکه توسط خزانه دار منصوب مي شوند.

فرماندار و معاون فرماندار براي يک دوره هفت ساله انتخاب مي شوند که امکان انتخاب مجدد آنها وجود دارد

و سایر اعضاء نيز براي یک دوره پنج ساله منصوب مي شوند.

ابزار اصلي خط مشي پولي بانک پس انداز استراليا، نرخ يکشبه بهره بازار پول است که به صورت نرخ نقد بيان مي شود.

نرخ نقدي نرخي است که بر وامهاي يکشبه بين نهادهاي مالي اعمال مي شود.

با آنکه بانک پس انداز استراليا در سال 1993 جهت دستيابی به اهداف تورمی خود استقلال عملي به دست آورده است

اما ریاست بانک و معاون وی توسط وزير دارايي منصوب می شوند.

اطلاعات اقتصادي استراليا


اطلاعات اقتصادي اصلي استراليا عبارتند از:

توليد ناخالص ملی، ميزان دستمزد اشتغال، نرخ بيکاري، شاخص قيمت
مصرف کننده،

شاخص نهاد گرايش مصرف کننده وستپک- ملبورن، خرده فروشي، شاخص قيمت توليد کننده، فرآوري و موازنه تجارت.

نقش بازدهی بالاي آسي

آسي براي سرمايه گذاران جهاني که به دنبال بازگشت مازاد، هم از صعود ارز و هم از بازده بالاتر هستند، يک نعمت به حساب مي آيد.

از جولاي سال 2004 نرخ کوتاه مدت بهره در استراليا حدود 25.5 %ثابت مانده است.

این ثبات در حالي است که اين نرخ در ژاپن 0.15%در سوئيس0.25%در آمريکا1.25%درکانادا و حوزه يورو2%و در انگلستان4.5 % است.

نرخ رشد بالاي استراليا به همراه هدف تورمی بانک ملی استراليا باعث شدند ، ارزش آسي بالا برود.

ظاهرا با وجود آنکه اقتصاد جهاني در پائيز سال 2003 به پائين ترين حد خود رسيد و قيمتهاي کالا در بهار سال 2004 تثبيت شد،

اما انتظار مي رود نرخ هاي بهره حاکم بر استراليا برتري بازده خود را حفظ کنند و در نتيجه از آسي در مقابل ارزهاي مهم حمایت کنند.

شکل های زیر به ترتیب نشان دهنده توانمندی آسی در مقابل ارزهای دیگر است.

بنيادهای موثر بر اقتصاد مالی کانادا “دلارآمريکا به دلارکانادا”

ارز کانادا به دليل تصوير پرنده لون بر روي سکه يک دلاري به “لوني” مشهور است.

موقعيت منحصر به فرد دلار کانادا،درمقايسه با ديگر ارزهاي به غير از دلارآمريکا، به دليل رابطه تجاري کانادا با آمريکا

که بزرگترين رابطه دو سويه بين دو کشور است، جلب نظر مي کند.

بنابراين وقتي اخبار دلارآمريکا خوب باشد، تعجبي ندارد دلار کانادا از ديگر ارزها وضعيت بهتري داشته باشد.

ازآنجا که نزديک به 80 %صادرات کانادا به آمريکاست، دلار کانادا به شدت متکي به قدرت بزرگترين اقتصاد جهان است.

در نتيجه برابری دلارآمريکا با کانادا به ميزان زيادي به متغيرهای اقتصادی

نظير نشانگرها، گزارش ها،تغييرات خط مشي در اقتصاد آمريکا حساسيت نشان می دهد.

دلار کانادا يک “ارز کالا” محسوب مي شود چراکه نيمي از کل صادرات اين کشور را کالا تشکيل مي دهند.

به خصوص بخش کشاورزي و مواد غذايي که 9 %از توليد ناخالص ملی

و 6 % صادرات مي شوند زيرا کانادا پس از آمريکا و اتحاديه اروپا

سومين کشور صادر کننده محصولات کشاورزي وغذايي می باشد.

دلار کانادا به طور کلي از افزايش قيمت محصولات غيرسوختي تاثير مطلوبتري مي گيرد.

همچنين موقعيت ارز کانادا به عنوان کشور صادر کننده عمده سوخت
دارای جذابيت است.

این جذابيت طي دوره های افزايشی قيمت هاي سوخت، از جمله نفت، مشهود است.

بانک کانادا (BOC)

اهداف اصلي بانک مرکزي کانادا “تورم پائين و ثابت” و “ارزی مطمئن و پابرجا” است.

این ثبات قيمت از طریق حفظ تورم 2 %در بين دامنه 1 %الی 3 %تامين مي شود.

با آنکه عموما تورم را با شاخص قيمت مصرف کننده مي سنجند

اما بانک مرکزی کانادا از مقياس تورم خالص (منهاي قيمت مواد غذايي و سوخت)

به عنوان راهنماي عملي براي سنجش گرايش پايه تورمی استفاده و دامنه هدف تورم را هر پنج سال يک بار تجديد مي کند.

هيات مديره بانک متشکل از رئيس، معاون رئيس و 12 مدير است.

علاوه بر اينها معاون وزير امور مالي بايد در بحث و تبادل نظر هيئت مديره شرکت کند اما حق راي دادن ندارد.

هم رئيس و هم معاونت توسط مديران براي دوره هفت ساله
و قابل تجديد منصوب مي شوند.

وزير امور مالي مديران را انتخاب مي کند. اگر بين وزير امور مالي و بانک اختلاف نظري در مورد سياست پولي به وجود بيايد،

وزير مي تواند پس از مشورت با فرماندار يک اعلام کتبي جهت پيگيري به فرماندار ارايه دهد.

خط مشي پولي کانادا

بانک کانادا از نوامبر سال 2000 شروع به اجراي سيستم جديدي متشکل از هشت تاريخ از پيش تعيين شده

در سال جهت اعلام هر گونه تغيير درنرخ هاي بهره کرد.

اين سيستم جدا از عملکرد قبلي بانک بود که طي آن نرخ بهره مي
توانست با هر روز کاري تطبيق داده شود.

معمولا اعلام نرخ در ساعت نه صبح روز سه شنبه يا چهارشنبه انجام مي شود.

نرخهاي بهره در کانادا

نرخ بهره اصلي کانادا جهت تعيين سياست پولي “نرخ يکشبه” يا نرخ نقد است.

اين نرخ، انگپايه ديگر نرخ هاي بهره مورد استفاده جهت قرض گرفتن يا قرض دادن پول است.

نرخي که بانک براي موسسات جهت پيش پرداخت تعيين مي کند، پنجاه صدم بالاي نرخ شبانه است.

این امر به موسسات کمک می کند بتوانند از طريق سيستم انتقال

مبالغ بزرگ(LVTS) در طول شب وجه لازمه را در اختيار داشته باشند.

اطلاعات اقتصادي کانادا


اطلاعات اقتصادي کليدي کانادا عبارتند از:

توليد ناخالص ملی، شاخص قيمت مصرف کننده خالص، شاخص قيمت مواد اوليه، تغيير در اشتغال، نرخ بيکاري، شاخص مديران خريد (IVEY)

توليد و خدمات، خرده فروشي، شاخص نشانگرهاي عمده، شاخص قيمت محصولات صنعتي و موازنه تجارت.

مقالات آموزشی

ایالات متحدهبانک اروپابانک مرکزي اروپابورسشاخص های اقتصادیفرابورس

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

ارتباط با پشتیبانی!

یکی از پشتیبانان زیر را انتخاب کنید.

× سوالی دارید؟