تشریح انواع فیبوناچیPosted by On


1- فیبوناچی ریتریسمنت Fibonacci Retracement:

این ترسیم فیبو ناچی برای وقتی است که ما می خواهیم بدانیم احتمالبرگشت بازار(سهام) ازکدام ناحیه قیمتی است.به عنوان مثال در تصویرشماره یک از سطح 50 درصد برگشت قیمت صورت گرفته است.

تصویر شماره یک

در تصویر دوم می بینیم که قیمتها از سطح 61.8 درصد برگشت نمودهاست.

تصویرشماره دوم

2-فیبوناچی اکستنشن Fibonacci Extension: این نوع ترسیم زمانی استفاده می شود که ما بخواهیم میزان افزایش یا

کاهش را بر اساس مقدار موج قبلی اندازه بگیریم.

در تصویر سوم میزان افزایش را بر اساس میزان موج منفی قبلی اندازهگرفته ایم.که مقدار افزایش در سطح 161.8 درصد تمام شده است.

تصویرشماره سوم

در تصویر چهارم مقدار نزول را با استفاده از موج افزایش قبلی نشان داده ایم.

تصویر شماره چهارم

این نوع ترسیم وقتی کاربرد دارد که بخواهیم نهایت گسترش یافتن یک موج

را شناسایی کنیم.در تصویر پنجم برگشت از 138.2 درصد را نشان می دهد.

تصویر شماره پنجم

در تصویر شماره 6 گسترش موج مثبت را نشان داده ایم.که در 261.8 درصدبه اتمام رسیده است.

تصویر شماره ششم

Uncategorized @fa

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تغییر زبان »